13. Prill 2017.
Zona që të çon për në Ranë, së shpejti me pamje të re

Komuna hap tenderin  për rregullimin e Zonës që çon për në Ranë.Në bashkëpunim me Agjencionin  për ndërtim dhe  zhvillim kjo hapsirë do të ketë një pamje krejtësisht tjetër. Hapsira publike që  do të jetë në  shërbim të qytetarëve  parasheh rregullimin e  trotuarit  me beton të stampuar, ndriçim led, gjelberim , ulëse, koshat  e mbreturinave  dhe sanimi i  pjesëve  të dëmtuara për të gjithë hapsirën.