16. Qershor 2017.
Realizohet projekti: "Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitetin Rom në lagjen Kodra"

Projektin ka financuar Komuna e Kajlit nga Luksemburgu, në kuadër të marrëveshjes për binjakëzim me Komunën e Ulqinit. Kryetari Cungu me bashkëpunëtorë vizitoi langjen Kodra për tu njoftuar nga afër me punimet e kryera në këtë zonë. Ai i njoftoi banorët që Komuna do të vazhdojë të investojë në prëmirësimin e kushteve të banimit në këtë pjesë të qytetit.