12. Dhjetor 2017.

Trajnimi organizohet me datat 15 dhe 16 dhjetor në hotelin Dolcino në Ulqin. Trajner do të jetë eksperti nga Brukseli Boshko Nektarijeviq.
Komisioni Evropian ka vënë në dispozion një numër të madh të fondeve për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme siç janë Cosme, Horizon 2020, Interreg MNE-CRO-BiH, Ipard, Ipard Like. Mundësitë e shfrytezimit të këtyre fondeve janë të mëdha sidos për ndërmarrjet prodhuese dhe ato të cilat veprojnë në fushën e turizmit dhe bujqësisë.
Të gjithë të interesuarit mund të paraqiten në e-mail: kabinet@ul-gov.me