18. Dhjetor 2017.
Në Ulqin qëndroi për vizitë pune Ministri i bujqësise dhe zhvillimit rural Millutin Simoviq

Nënkryetari  i Qeverisë dhe  Ministër i bujqësisë  dhe zhvillimit  rural  Millutin Simoviq me bashkëpunëtor qëndroi për vizitë zyrtare  në Ulqinë

Ai u prit nga  kryetari Nazif Cungu dhe bashkëpunëtorët e tij. Në takim  që kishte karakter  pune  u analizuan  aktivitetet  e përbashkëta  dhe  u dakorduan investime  të reja  thithje fondesh  etj  në interes të komunës së Ulqinit.

Sipas nënkryetarit të Qeverisë  komuna e Ulqinit do të ketë përkrahjen  e plotë  në zgjidhjen  e ceshtjeve  të rëndësishme  nga lëmi i bujqësisë,ekonomisë së ujrave etj.

Pas takimit që  u mbajt  në kabinetin e kryetarit Cungu , Ministri i Bujqësisë  dhe bashkëpunëtorët e tij  në shoqërinë e zyrtarëve komunal vizituan  disa objekte ku punimet  janë në përfundim e sipër, sic është pazari i  peshkut, projekt që realizohet  në partneritet me komunën ,Ministrinë e Bujqësisë dhe Ambasadën e Mbretërisë Norvegjeze  dhe që ka një kosto  mbi 40,000 euro.Me realizimin e këtij projekti Ulqini  do  të pajiset me një  treg modern  per  shitjen e peshkut  konformë standarteve evropiane. Pas kësaj u  vizitua  Kanali Port milena , një problem  i vjetër ekologjik për qytetin e Ulqinit, ku  pritet një investim prej 450.00 mijë euro mjete  këto  të siguruara  nga  ana e Tikës.Ky projekt është  i një rëndësie të vecantë  për  peshkimin dhe peshkatarët e Ulqinit .Mysafirët  vizituan   dhe  pjesën e djathtë  të Lumit Buna ku po zhvillohen punime   ne zgjerimin e shtatit të Bunës .Dihet që pas masave që ka ndërmarrë komuna pas mbylljes së saj  në bashkëpunim me  Drejtorinë e ujrave  është përmirësuar dukshem rrjedha  e Lumit Buna , por edhe në të ardhmen  pritet thellimi i shtratit dhe sanimi  në kuadër te thirjes publike  që e  ka shpallur Drejtoria e ujrave. Në bazë të thirjes publike, kompania ,,Cijevna komerc,,  është  zgjedhur si  ofertuesi më  i mirë  dhe  pritet që në periudhën e ardheshme të ndërmarë masa urgjente  e  për këto nevoja janë ndarë 400,000 euro për këtë vit. Kompania në fjalë  do të jetë e angazhuar  në mirëmbajtjen  e shtaratit të Bunës  edhe në vitin e ardhëshëm. Kryetari i Komunës Nazif Cungu theksoi se probleme  të kësaj natyre nuk duhet që të  përsëriten  në te ardhmen .Në fund  të vizitës  në lokalitetin e Shasit  u nënshkrua  marëveshtja  për dhënijen me qira të tokës bujqësore, një sipërfaqe prej  69 hektarësh   për  15 vjet kompanisë Voli  Në këtë mënyrë do të valorizohet  toka bujqësore  në  teritorin e komunës së Ulqinit.  Iniciativën për  realizimin e këtij  projekti e ka  ndërmarë  Komuna e Ulqinit bazuar në interesimin e investitorëve. Kryetari Cungu tha se  ndjen kënaqësi kur investohet në bujqësi .Kompania Voli  do të kontribuojë që të zvogëlohet  importi i prodhimeve  bujqësore e në të ardhmen  pritet që prodhimet  e prodhuara në teritorin e Ulqinit  të eksportohen në vendet  e rajonit dhe në ata të bashkimit Evropian. Bashkëbiseduesit  njëherit  folën edhe për  thirjes e tjera publike qe  planifikohen  për dhënije me afat të gjatë  në shfrytëzim  të tokës bujqësore  sic  është  ajo në Malin e Brisë dhe në lokalitete të tjera në Ulqin.