18. Janar 2019.

Komuna e Ulqinit fton të gjithë të interesuarit të marrin pjesë në Debatin publik për Draf-propozimin e Studimit për mbrojtjen e Kripores së Ulqinit dhe Propozim-vendimin për shpalljen e Kripores së Ulqinit mjedis i mbrojtur natyrorë, i cili do të organizohet më datën 28.01.2019, ora 12:00, në sallën e Kuvendit Komunal të Ulqinit.

Materiali në fjalë mund të shkarkohet nga linku

http://www.ul-gov.me/Javne-rasprave-i-objave/4220/Javna-rasprava-Nacrt-Studije-zastite-za-podrucje.shtml