06. Oktobar 2017.
Počela izgradnja kružnog toka kod zgrade Opštine Ulcinj

Opština Ulcinj, odnosno Sekretarijat za komunalne djelatnosti je započeo sa realizacijom kružnog toka kod zgrade SO Ulcinj, najvrijednije kapitalne investicije koja je predviđena Programom uređenja prostora za 2017. godinu. Realizacijom ovog projekta će se riješiti i pitanje odvođenja atmosferskih voda kod zgrade Pošte, odnosno restorana “Palma”, koji je predstavljao veliki problem prilikom velikih padavina.  Ovo je prva faza izgradnje bulevara Majke Tereze, kojim je predviđeno spajanje bulevara GJ. K. Skenderbeu sa bulevarom Teuta. Ova investicija je usaglašena sa Projektom poboljšanja vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda koji će se realizovati iz kredita KfW banke. Radove izvodi DOO “Putevi Bar”, a projekat je vrijedan 290.000 eura. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja, a rok za njihov završetak je 90 dana.