07. Oktobar 2017.
Prezentacija Opštine Ulcinj na sajmu Expo Real (4. – 06. Oktobar 2017.)

Opština Ulcinj je i ove godine prisustvovala na međunarodnom sajmu nekretnina i investicija Expo Real u Minhenu. Zajedno sa drugim izlagačima iz centralne Evrope u štandu Europe’s Heart/Europa Mitte (na kojem su bili predstavnici gradova I kompanija iz Austrije i Njemačke)

Za učešće na ovom sajmu, Opština Ulcinj je je pripremila katalog i brošure koje su namijenjene promociji mogućnosti za investicije u našem gradu. Navedenim materijalom obuhvaćene su investicije u sektoru turizma (hoteli, marine, eco'sela, medicinski SPA centri i drugi), golf kompleksi, projekti u sektoru poljoprivrede i farme za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora. Katalozima i brošurama obuhvaćena su fizička i pravna lica za koje Opština traži partnere na sajmu Expo Real. Zajedno sa katalogom, pripremljena je i video prezentacija Ulcinja, kojim se prikazuju lokacije koje su najpogodnije za investicije i razvoj.

Predsjednik opštine Ulcinj sa svojim savjetnikom, direktorom borda direktora Morskog Dobra g. Xhaudet Cakuli i Sekretarom za prostorno planiranje i obnovljivi razvoj imalu su razne sastanke sa raznim kompanijama, hotelskim grupama, saradnicima za investicije, konsultantskim grupama i drugim zainteresovanim subjektima.

Među navedenima spominju se kompanije poput:

PKF - savjetnici za hotele

Best Western Hoteli,

Arborea Hoteli i Rizorti

12. 18. Menadžment investicija

Treugast,

TriGranit

Carlson Rezidor grupa hotela,

Wyndham grupa Hotela

Adriatic Treasury i

Rilano Hoteli i Rizorti

Mnogi partneri su pokazali konkretnu zainteresovanost i iskazali interesovanje i spremnost da u narednom periodu posjete opštinu Ulcinj kako bi izbliza posmatrali lokacije i nastavili razgovore.