05. Januar 2018.

Zakonom o izboru odbornika i poslanika („Sl. List RCG“ br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06, 56/06 i Sl. List CG br. 46/11,14/14 i 47/14, 12/16), članom 43 stav 1 propisano je da izborna lista za izbor odbornika može biti utvrđena ako je svojim potpisima podrži najmanje 0,8% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili Odluci za raspisivanje izbora, bez obzira da li se radi o izborima za predsjednika Crne Gore ili o izborima za Skupštinu.

Imajući u vidu da su izborima raspisanim Odlukom Predsjednika Crne Gore o raspisivanju izbora za odbornike u Skupštini opštine Ulcinj, koji će se održati 04.02.2018. godine, prethodili parlamentarni izbori koji su održani 16.10.2016. godine za koje je u biračkom spisku Opštine Ulcinj upisano ukupno 19735 birača, to je najmanji broj potpisa birača potreban za podršku izborne liste za izbore koji će se održati 04.02.2018.godine za izbor odbornika u Skupštini opštine Ulcinj iznosi 158 potpisa birača.

Političke partije registrovane u Crnoj Gori, koalicije političkih partija ili grupa birača, koje žele da učestvuju na izborima za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ulcinj, koji će se održati 04.02.2018.godine, dostavljaju Opštinskoj Izbornoj komisiji Ulcinj izbornu listu za izbor odbornika sa dokumentacijom propisanom članom 46 Zakona o izboru odbornika i poslanika , počev od 25.12.2017.godine zaključno sa 10.01.2018.godine do 24 časa.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA ULCINJ