08. Januar 2018.

Političke partije registrovane u Crnoj Gori, koalicija političkih partija ili grupa birača koja želi da učestvuje na izborima za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Ulcinj dostavlja Opštinskoj izbornoj komisiji Ulcinj izbornu listu za izbor odbornika u Skupštinu Opštine Ulcinj od 25.12.2017.godine do 09.01.2018.godine do 24 časa. 

OIK ULCINJ