20. Mart 2018.

Na osnovu člana 65 stav 4 Zakona o izboru odbronika i poslanika (»Sl.list RCG«, br. 4/98,   17/98, 14/00,  9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i »Sl. list CG«, br. 46/11, 14/14, 47/14 i 12/16),  a u vezi čl. 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Sl.list CG“, br. 17/07) Opštinska izborna Komisija Ulcinj na sjednici održanoj dana 20.03.2018. godine,   

O G L A Š A V A

BIRAČKA MJESTA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA

CRNE GORE KOJI ĆE SE ODRŽATI DANA 15.04.2018. GODINE

Na teritoriji Opštine Ulcinj određuju se sledeća biračka mjesta i to:

Biračko mjesto broj 1 OŠ "BOŠKO STRUGAR", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «K» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Antonio Baldacci, Dinko Franetović, Liman 1, Liman 2, Pavle Mijović, Radovan Zogović, Ulica 6, Ulica 7 - I MZ, Ulica 8 i Valdanos.

Glasaće se u prostorijama OŠ "Boško Strugar", na adresi Edith Durham bb.

Biračko mjesto broj 2 "HOLEGRO", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «Z» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Arnold Von Harff, Cafo Begu, Dr.Marka Popovića, Edith Durham, Gradski Park, Kosovska Ulica, Mujo Ulqinaku - Cakuli, Pinješ, Pinješ 1, Pinješ 2, Pinješ 3, Stari Grad, Ulcinjski Moreplovci, Ulica 1 i Ulica 3.

Glasaće se u prostorijama Holegro objekta, na adresi Ulcinjski Moreplovci bb.

Biračko mjesto broj 3 "TABAKU", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «LJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Ćazima Resulbegovića, Danila Đurovića, Dul Šurla, Kadi Hysein Mujali, Mehnet Beci, Mollabećira, Sabataj Cevi, Ulica 10, Ulica 11, Ulica 12, Ulica 13, Ulica 14, Ulica 17, Ulica 19, Ulica 20 - II MZ, Vasa Strugara i Ymer Prizreni.

Glasaće se u prostorijama Tabaku objekta, na adresi Dul Šurla bb.

Biračko mjesto broj 4 "CENTAR ZA KULTURU", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «LJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Ali Podrimja, Ali Riza Ulqinaku, Bulevar Gj. Kastrioti Skenderbeg, Fićri Hasanaga, Meraja, Meraja 1, Ulcinj, Ulica 21, Ulica 22, Ulica 23 i Ulica 24.

Glasaće se u prostorijama Centra za kulturu, na adresi Bulevar Gj. Kastrioti Skenderbeg bb.

Biračko mjesto broj 5 "II MZ", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «I» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Bijela Gora, Majke Tereze, Mehmet Gjyli, Sami Frašeri, Simon Filipaj, Turizma i Ulica 28.12.1990.

Glasaće se u prostorijama Druge mjesne zajednice, na adresi Majke Tereze bb.

Biračko mjesto broj 6 "JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «J» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Barski Put, Bulevar Teuta, Đerane, Đerane 2, Đerane 4, Đerane 6, Đerane 8, Đerane 10, Đerane 12, Đerane 14, Đerane 16, Đerane 18, Đerane 20, Đerane 22, Đerane 24, Đerane 26, Đerane 28, Đerana 30, Flamingo, Kodra, Most Porto Milena, Most Teuta, Možura, Skadarska Ulica, Solanski Put, Suka E Đekos i Velika Plaža.

Glasaće se u prostorijama Javnog Komunalnog Preduzeća, na adresi Bulevar Teuta bb.

Biračko mjesto broj 7 ŠKOLA "KRUTE ULCINJSKE", na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Kruče, Salč i Ulcinjske Krute.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Ulcinjske Krute bb.

Biračko mjesto broj 8 OŠ "BRATICA", na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Bratica.

Glasaće se u prostorijama OŠ „Bratica“, na adresi Bratica bb.

Biračko mjesto broj 9 OŠ KOLOMZA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Kolomza.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Kolomza bb.

Biračko mjesto broj 10 OŠ "ŠTOJ", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «A» zaključno sa slovom «J» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Donji Štoj, Gornji Štoj, Kodre Dakine, Reč, Ulica 2, Ulica 4, Ulica 5, Ulica 7 - Donji Štoj, Ulica 9, Ulica 15, Ulica 15/1, Ulica 15/2, Ulica 15/3, Ulica 15/4, Ulica 16, Ulica 18, Ulica 19/1, Ulica 20 - Donji Štoj, Ulica 25, Ulica 25/1, Ulica 26, Ulica 27, Ulica 29, Ulica 29/1, Ulica 29/2, Ulica 29/3, Ulica 29/4, Ulica 29/5, Ulica 31, Ulica 31/1, Ulica 33, Ulica 35, Ulica 37, Ulica 39, Ulica 39/1,  Ulica 41, Ulica 41/1, Ulica 43, Ulica 43/1, Ulica 43/1-A, Ulica 43/2, Ulica 43/3, Ulica 43/4, Ulica 43/5, Ulica 43/5-A, Ulica 43/5-B, Ulica 43/5-B1, Ulica 43/5-B2, Ulica 43/5-B3, Ulica 43/5-B4, Ulica 43/6, Ulica 43/7, Ulica 43/8, Ulica 43/9, Ulica 43/10, Ulica 45, Ulica 45/1, Ulica 45/2, Ulica 47, Ulica 47/1, Ulica 47/2, Ulica 47/3, Ulica 47/4, Ulica 47/5, Ulica 47/6,Ulica 49, Ulica 51, Ulica 51/1, Ulica 53, Ulica 55, Ulica 57, Ulica 59, Ulica 59/1, Ulica 59/2, Ulica 61, Ulica 61/1, Ulica 61/2, Ulica 61/3, Ulica 61/4, Ulica 61/5, Ulica 61/6, Ulica 61/7, Ulica 63, Ulica 65, Ulica 65/1, Ulica 65/2, Ulica 65/3, Ulica 65/4, Ulica 67, Ulica 67/1, Ulica 69, Ulica 69/1, Ulica 69/2, Ulica 69/3, Ulica 69/4, Ulica 69/5, Ulica 69/6, Ulica 69/7, Ulica 71, Ulica 73, Ulica 75, Ulica 77 i Ulica 79.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Ulica 47 bb.

Biračko mjesto broj 11 OŠ ZOGANJE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Zoganje.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Zoganje bb.

Biračko mjesto broj 12 OŠ PISTULA, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Gač i Pistula.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Pistula bb.

Biračko mjesto broj 13 OŠ "DARZA", na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Briska Gora, Ćurke, Darza, Sutjel i Sveti Đorđe.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Darza bb.

Biračko mjesto broj 14 KINO SALA "VLADIMIR", na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Šas i Vladimir.

Glasaće se u prostorijama Kino sale Vladimir, na adresi Vladimir bb.

Biračko mjesto broj 15 OBJEKAT "OSMANOVIĆ", na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Brajše, Đonza, Sume i Zenj.

Glasaće se u prostorijama objekta Osmanović, na adresi Brajše bb.

Biračko mjesto broj 16 OŠ SUKOBIN, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Draginje i Sukobin.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Sukobin bb.

Biračko mjesto broj 17 OŠ DONJI RASTIŠ, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Donji Rastiš, Gornji Rastiš i Rastiš.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Donji Rastiš bb.

Biračko mjesto broj 18 OŠ ŠTODRA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Štodra.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Štodra bb.

Biračko mjesto broj 19 OŠ KRAVARI, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Donji Kravari, Gornji Kravari i Kravari.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Kravari bb.

Biračko mjesto broj 20 OŠ FRASKANJEL, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Ambula, Donja Ambula, Fraskanjel, Gornja Ambula i Lisna Bore.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Fraskanjel bb.

Biračko mjesto broj 21 MZ VLADIMIRSKE KRUTE, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Krute.

Glasaće se u prostorijama Mjesne zajednice, na adresi Krute bb.

Biračko mjesto broj 22 OŠ DONJA KLENZA, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Donja Klezna i Gornja Klezna.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Donja Klezna bb.

Biračko mjesto broj 23 OŠ KRUTE VLADIMIRSKE, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Kaliman, Lulaj i Zenelaj.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Skadarska Ulica bb.

Biračko mjesto broj 24 OŠ GORNJE MIDE, na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Kosići i Mide.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Mide bb.

Biračko mjesto broj 25 OBJEKAT "AVDIĆ", na kome će glasati birači koji imaju sledeće adrese prebivališta: Leskovac i Međureč.

Glasaće se u prostorijama objekta Avdić, na adresi Leskovac bb.

Biračko mjesto broj 26 OŠ "BOŠKO STRUGAR", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «L» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Antonio Baldacci, Dinko Franetović, Liman 1, Liman 2, Pavle Mijović, Radovan Zogović, Ulica 6, Ulica 7 - I MZ, Ulica 8 i Valdanos.

Glasaće se u prostorijama OŠ "Boško Strugar", na adresi Edith Durham bb.

Biračko mjesto broj 27 "HOLEGRO", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «I» zaključno sa slovom «NJ» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Arnold Von Harff, Cafo Begu, Dr.Marka Popovića, Edith Durham, Gradski Park, Kosovska Ulica, Mujo Ulqinaku - Cakuli, Pinješ, Pinješ 1, Pinješ 2, Pinješ 3, Stari Grad, Ulcinjski Moreplovci, Ulica 1 i Ulica 3.

Glasaće se u prostorijama Holegro objekta, na adresi Ulcinjski Moreplovci bb.

Biračko mjesto broj 28 DJEČJI VRTIĆ "SOLIDARNOST", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «M» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Ćazima Resulbegovića, Danila Đurovića, Dul Šurla, Kadi Hysein Mujali, Mehnet Beci, Mollabećira, Sabataj Cevi, Ulica 10, Ulica 11, Ulica 12, Ulica 13, Ulica 14, Ulica 17, Ulica 19, Ulica 20 - II MZ, Vasa Strugara i Ymer Prizreni.

Glasaće se u prostorijama dječijeg vrtića «Solidarnost», na adresi Dul Šurla bb.

Biračko mjesto broj 29 "CENTAR ZA KULTURU", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «M» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Ali Podrimja, Ali Riza Ulqinaku, Bulevar Gj. Kastrioti Skenderbeg, Fićri Hasanaga, Meraja, Meraja 1, Ulcinj, Ulica 21, Ulica 22, Ulica 23 i Ulica 24.

Glasaće se u prostorijama Centra za kulturu, na adresi Bulevar Gj. Kastrioti Skenderbeg bb.

Biračko mjesto broj 30 ŠC "BRATSTVO-JEDINSTVO", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «P» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Bijela Gora, Majke Tereze, Mehmet Gjyli, Sami Frašeri, Simon Filipaj, Turizma i Ulica 28.12.1990.

Glasaće se u prostorijama Školskog Centra «Bratstvo-Jedinstvo», na adresi Sami Frašeri bb.

 

Biračko mjesto broj 31 "JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «K» zaključno sa slovom «O» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Barski Put, Bulevar Teuta, Đerane, Đerane 2, Đerane 4, Đerane 6, Đerane 8, Đerane 10, Đerane 12, Đerane 14, Đerane 16, Đerane 18, Đerane 20, Đerane 22, Đerane 24, Đerane 26, Đerane 28, Đerana 30, Flamingo, Kodra, Most Porto Milena, Most Teuta, Možura, Skadarska Ulica, Solanski Put, Suka E Đekos i Velika Plaža.

Glasaće se u prostorijama Javnog Komunalnog Preduzeća, na adresi Bulevar Teuta bb.

Biračko mjesto broj 32 OBJEKAT "ISMAILI", na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Bojke.

Glasaće se u prostorijama objekta Ismaili, na adresi Bojke bb.

Biračko mjesto broj 33 DOM OMLADINE SELITA, na kome će glasati birači sa prebivalištem na adresi Selita.

Glasaće se u prostorijama Doma omladine, na adresi Selita bb.

Biračko mjesto broj 34 "JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «P» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Barski Put, Bulevar Teuta, Đerane, Đerane 2, Đerane 4, Đerane 6, Đerane 8, Đerane 10, Đerane 12, Đerane 14, Đerane 16, Đerane 18, Đerane 20, Đerane 22, Đerane 24, Đerane 26, Đerane 28, Đerana 30, Flamingo, Kodra, Most Porto Milena, Most Teuta, Možura, Skadarska Ulica, Solanski Put, Suka E Đekos i Velika Plaža.

Glasaće se u prostorijama Javnog Komunalnog Preduzeća, na adresi Bulevar Teuta bb.

Biračko mjesto broj 35 OŠ "ŠTOJ", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «K» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Donji Štoj, Gornji Štoj, Kodre Dakine, Reč, Ulica 2, Ulica 4, Ulica 5, Ulica 7 - Donji Štoj, Ulica 9, Ulica 15, Ulica 15/1, Ulica 15/2, Ulica 15/3, Ulica 15/4, Ulica 16, Ulica 18, Ulica 19/1, Ulica 20 - Donji Štoj, Ulica 25, Ulica 25/1, Ulica 26, Ulica 27, Ulica 29, Ulica 29/1, Ulica 29/2, Ulica 29/3, Ulica 29/4, Ulica 29/5, Ulica 31, Ulica 31/1, Ulica 33, Ulica 35, Ulica 37, Ulica 39, Ulica 39/1,  Ulica 41, Ulica 41/1, Ulica 43, Ulica 43/1, Ulica 43/1-A, Ulica 43/2, Ulica 43/3, Ulica 43/4, Ulica 43/5, Ulica 43/5-A, Ulica 43/5-B, Ulica 43/5-B1, Ulica 43/5-B2, Ulica 43/5-B3, Ulica 43/5-B4, Ulica 43/6, Ulica 43/7, Ulica 43/8, Ulica 43/9, Ulica 43/10, Ulica 45, Ulica 45/1, Ulica 45/2, Ulica 47, Ulica 47/1, Ulica 47/2, Ulica 47/3, Ulica 47/4, Ulica 47/5, Ulica 47/6,Ulica 49, Ulica 51, Ulica 51/1, Ulica 53, Ulica 55, Ulica 57, Ulica 59, Ulica 59/1, Ulica 59/2, Ulica 61, Ulica 61/1, Ulica 61/2, Ulica 61/3, Ulica 61/4, Ulica 61/5, Ulica 61/6, Ulica 61/7, Ulica 63, Ulica 65, Ulica 65/1, Ulica 65/2, Ulica 65/3, Ulica 65/4, Ulica 67, Ulica 67/1, Ulica 69, Ulica 69/1, Ulica 69/2, Ulica 69/3, Ulica 69/4, Ulica 69/5, Ulica 69/6, Ulica 69/7, Ulica 71, Ulica 73, Ulica 75, Ulica 77 i Ulica 79.

Glasaće se u prostorijama Osnovne Škole, na adresi Ulica 47 bb.

Biračko mjesto broj 36 OBJEKAT "SADIKOVIĆ" OBJEKTI "SADIKOVIQ", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «O» zaključno sa slovom «Š» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Arnold Von Harff, Cafo Begu, Dr.Marka Popovića, Edith Durham, Gradski Park, Kosovska Ulica, Mujo Ulqinaku - Cakuli, Pinješ, Pinješ 1, Pinješ 2, Pinješ 3, Stari Grad, Ulcinjski Moreplovci, Ulica 1 i Ulica 3.

Glasaće se u prostorijama objekta Sadiković, na adresi Ulcinjski Moreplovci bb.

Biračko mjesto broj 37 ŠC "BRATSTVO-JEDINSTVO", na kome će glasati birači čije početno slovo prezimena počinje sa slovom «J» zaključno sa slovom «O» a koji imaju sledeće adrese prebivališta: Bijela Gora, Majke Tereze, Mehmet Gjyli, Sami Frašeri, Simon Filipaj, Turizma i Ulica 28.12.1990.

Glasaće se u prostorijama Školskog Centra «Bratstvo-Jedinstvo», na adresi Sami Frašeri bb.

OPŠTINSKA IZBORNA  KOMISIJA

 

Broj: 02-14/2018

Ulcinj, 20.03.2018.godine

         SEKRETAR,                                                                 PREDSJEDNIK,

Vesna Gačević Rogova,s.r.                                              Pjeter Ljuljdjuraj,s.r.