08. Jul 2018.
Skupština Opštine Ulcinj: Saopštenje za štampu u vezi neautorizovanih radova unutar jednobrodne crkve Sv. Jovana u lokalitetu Šas

Skupštini Opštini Ulcinj su dana 6.07.2018. godine dostavljeni dopisi Mjesne zajednice Vladimir i Radne jedinice “Muzeji” Centra za kulturu Ulcinj u kojom se navode da su tokom prethodnih dana u lokalitetu Šas desile neautorizovane aktivnosti.

Postupajući po tim zahtjevima, Komunalna policija je izašla na licu mjesta i preduzela sve zakonske mjere u vezi neautorizovanih radova unutar jednobrodne crkve Sv. Jovana u lokalitetu Šas. Podsjećamo da su od 2015. godine u pomenutom lokalitetu vode istraživački i konzervatorski radovi kojim rukovodi Narodni muzej Crne Gore- Arheološki muzej, koji se Opštini više puta obratio za izdavanje potrebnih saglasnosti i odobrenja za iste radove u predmetnom nepokretnom kulturnom dobru u posjedu Opštine Ulcinj.  

Ovom prilikom, obavještavamo javnost da Skupština Opštine Ulcinj i njeni organi,  u smislu čl. 36. Statuta Opštine Ulcinj, sem nadležnim organima i institucijama Crne Gore, nijesu dali saglasnost za bilo kakve aktivnosti navedene u predmetnim dopisima Mjesne zajednice Vladimir i RJ Centra za kulturu.

Ovom prilikom,  pozivamo sve nadležne organe da preduzmu zakonom predviđene mjere u zaštiti imovine i očuvanja javnog reda i mira. Takođe, pozivamo sve građane na očuvanje građanskog sklada, tolerancije i suživota u našoj opštini.  

Ulcinj, dana 07.07.2018. god                                              

Predsjednik,

Ilir ČAPUNI