27. Septembar 2018.
Sastanak štaba za vanredne situacije

Predsjednik Opštine Loro Nrekić je sazvao hitan sastanak štaba za vanredne situacije,povodom pogoršane situacije na požarištu “Bažbuljuk”.

Konstatovano je,da i pored visokog rizika zbog klimatskih uslova“sjevernog vjetra”,situacija na terenu je pod kontrolom,što ne znači da se u medjuvremenu ne može pogoršati.

Pored  detaljno analizirane situacije na terenu,na sastanku su donijeti sljedeći zaključci:

1. Služba zaštite i spašavanja da odredi pojačano 24 časovno dežurstvo,dok se opasnost od požara potpuno ne smiri.

2.Saobraćajna i komunalna policija da omoguće slobodno kretanje vozilima sluzbe za zastitu I spasavanje I ostalim vozilima koja su ukljucena na ispomoc.

3.Upozoravaju se svi  gradjani,da prilikom čišćenja svojih imanja i sličnim radovima,ne pale vatre na otvorenim površinama.

4. Sva Javna Preduzeća da stave na raspolaganju svo ljudsko i materijalne resurse za potrebe gašenja požara,po zahtjevu službe zaštite i spašavanja i zahtjeva štaba za vanredne situacije.

5. Da se obezbjedi kordinirana saradnja I komunikacija izmedju institucija ukljucenih u rijesavanju vanrednih situacija.