04. Oktobar 2018.
Preduzeti preventivne mjere za sprečavanje požara

Na sastanku koji je inicirala potpresjednica Opštine Ulcinj H.Djoni, razgovarano je
o zalaganju svih struktura u gašenju požara koji je zadesio maslinjake u Ulcinju 26
septembara,o radu i dobroj saradnji štaba za vanredne situacije tokom svih tih
dana i mjere koje treba preduzeti Opština u sličnim slučajevima.
Na sastanku je naglašeno da je svaki subjekat na državnom i opštinskom nivou,
Javna preduzeća i gradjani pružili veliku pomoć u gašenju vatre. Detaljnije analize
koje će obaviti kompetentne službe,odnosno njihove zaključke, treba arhivirati u
Opštinska dokumenta kao što su akcioni planovi i drugi dokumenti koji će služiti u
budućnosti u ovakvim situacijama. Kompetentne službe su i dalje u fazi procjene
štete,koje su nesumnjivo velike.
Poseban značaj je posvećen dobroj saradnji i pravovremene koordinacije štaba za
vanredne situacije koja je dala rezultate.
Na sastanku su se takodje zahvalili pripadnicima Službe za zaštitu i spasavanje-
Ulcinj, njihovim kolegama, članovima Vojske, Upravi za pomorsku sigurnost,
Direktoratu za vanredne situacije, policiji Ulcinj ,opštinskim službama,kao i
medijima o blagovremenom informisanju javnosti.