09. Oktobar 2018.

Poštovani,
Vlada Crne Gore - Kancelarija za evropske integracije, u saradnji sa Opštinom Ulcinj, organizuje
informativni dan o Interreg Mediteranskom transnacionalnom programu 2014 - 2020 (MED), a
povodom najave III poziva za projekte.
Interreg Mediteranski program transnacionalne saradnje (MED) je jedan od instrumenata
sprovođenja kohezijske politike Evropske unije, čija je glavna svrha doprinos dugoročnom razvoju
mediteranskog područja i jačanje transnacionalne saradnje između regiona i zemalja učesnica.
Prioriteti Programa, u okviru kojih institucije i organizacije realizuju projekte,  su: inovacije,
niskokarbonske strategije i energetska efikasnost, i očuvanje kulturnog i prirodnog nasljeđa.
Program obuhvata 57 regiona iz 10 zemalja Evropske unije (Portugal, Španija, Francuska, Italija,
Slovenija, Hrvatska, Grčka, Kipar, Malta i Ujedinjeno Kraljevstvo - jedan region ekonomskog
programiranja Gibraltar) i tri države korisnice IPA fondova (Albanija, Bosna i Hercegovina i Crna
Gora).
Pozivamo Vas da prisustvujete informativnom danu MED programa, koja će se održati 12.
oktobra 2018, u 14:00 h, u Sali Skupštine Opštine Ulcinj.