26. Novembar 2018.
Opština Ulcinj će podržavati omladinske inicijative i projekte

Predsjednik opštine Ulcinj Loro Nrekić primio je na sastanak mlade aktiviste  NVO Novi Horizont,koji su predali inicijativu za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade kako bi previdjeli minimalan iznos u budzetu za 2019.god za mlade.
Predsjednik Nrekić je pozdravio inicijativu te naveo da kvalitet života mladih u velikoj mjeri zavisi od toga koliko im je uspješna tranzicija od škole do posla. Neuspjeh da se dođe do dostojanstvenog posla nakon škole može imati ozbiljan trajan uticaj na profesionalni kapacitet i vještine mladih diplomaca, kao i na njihove prihode.

Usvajanjem strateških dokumenta za omladinsku politiku mladi bi ostvarili ekonomsku i socijalnu sigurnost kroz olakšan pristup tržištu rada i sticanje zapošljavanja te aktivno, motivisano i proaktivno učestvovati u procesima donošenja odluka, razvoja  i kreiranja i sprovođenja politika.

Uz otvoren i konstruktivan dijalog s mladima predsjednik ih je upoznao  sa  funkcionisanjem lokalne samouprave, njenom obimu i izazovima sa kojima se suočava.

Predsjednik Nrekić je razgovarao sa mladima,i odgovarao o nizu pitanja za koja su oni izrazili interesovanje,te ponovio stav opštine da su mladi naš prioritet,da će sve inicijative i projekti mladih biti podrzani.

Inicijativa mladih  je sprovedena u okviru projekta ,,Mladi učestvuju mladi odlučuju“ koji sprovode NVO Novi horizont uz podršku Ministarstva sporta Crne Gore-Direktorat za Mlade.