03. Decembar 2018.
Delegacija Savjeta Evrope posjetila je opštinu Ulcinj

Delegacija Savjeta Evrope odnosno savjetodavnog odbora za okvirnu konvenciju i zaštitu nacionalnih manjina kojom je predsjedevala Laura Maria Craciunean Tatu,sastali su se sa predsjednikom opštine Ulcinj Loro Nrekićem i njegovim saradnicima.
Gosti su bili zainteresovani za ostvarivanje manjinskih prava u opštini Ulcinj i izazovima sa kojima se suočavaju.
Pokazali interesovanje o nacionalnom sastavu zaposlenih u opštini, za konsultacije o imenovanju direktora škola,za znanje dvojezičnosti među mladima itd.
Posebna pažnja posvećena je položaju romskih porodica u Bjeloj Gori,obrazovanju romske djece, ali i pojašnjenja o održanoj  liturgiji od strane Srpske pravoslavne crkve u Svaču,te o  kažnjavanju osobe od strane policije za isticanje albanske zastave na vozilu na dan praznika nacionalne zastave. 

Predsjednik opštine Nrekić, im je poželeo dobrodošlicu, te naveo da je Ulcinj poznat kao multikulturalno okruženje i raznovrsnost ne samo u Crnoj Gori, već i šire i da su međunarodni odnosi tradicionalno dobri.
Upoznao ih je o finansijskim poteškoćama sa kojim se suočava opština i mjerama koje su preduzete za prevazilaženje iz ove situacije.
Poštovanje prava manjinama je pitanje kojoj izvršna vlast pridaje posebnu pažnju, i naglasio da opština podržava svaku inicijativu ili projekat sa njihove strane. On je osudio posebne akte kršenja manjinskih prava.
Briga za manjine ostaje naša stalna dužnost, mi to radimo u koordinaciji sa republičkim vlastima i uz podršku naših međunarodnih partnera, rekao je Nrekić.