04. Decembar 2018.
Promovisati kulturno nasledje

Predsjednik opštine Ulcinj Loro Nrekić i potpredsjednica Hadixha Gjoni primili su na sastanak delegaciju iz regiona.

Na sastanku sa predstavnicima iz Mostara, Tirana, Gjirokastra i Ulcinja prezentovane su  mogućnosti saradnje u organizaciji sajmova umjetnika i artizanata ,sa ciljem očuvanja i promocije kulturne baštine i promocije turističke ponude. 

Predsjednik Nrekić je naveo da je opština podržala i da će nastaviti da podrži projekte koji promovišu kulturne i istorijske vrijednosti,i slične projekte koji zbližavaju region i rade na jačanju dobrosusjedskih odnosa,kao dobar primjer istakao je  Udruženje umjetnika“ Globus Art“ sa sjedištem u Ulcinju koji organizuju Sajam i izložbe zanata i zanatskih proizvoda i slične manifestacije preko kojih se promovišu kulturne baštine i unapredjuju vrijednosti.