12. April 2019.
Ministar kulture Aleksandar Bogdanović u radnoj posjeti Opštini Ulcinj

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović sa svojim saradnicima boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Ulcinj, tom prilikom se sreo sa predsjednikom Opštine Lorom Nrekićem.
Sastanku su prisustvovali pored Predsjednika Opstine, Predsjednik Skupstine opstine dr Ilir Capuni, i potpredsjednik Opstine Astrit Hoxha sa saradnicima.
Ministar Bogdanović I predsjednik Nrekić razgovarali su o projektima daljeg razvoja kulture u Ulcinju. Ministar je istakao da Ulcinj zauzima posebno mjesto na crnogorskoj kulturnoj sceni, kada se govori o kulturnom nasljeđu, ali Ii o savremenim aspektima kulturno-umjetničkog stvaralaštva.
Predsjednik Nrekić je naglasio značaj saradnje sa Ministarstvom kulture i istakao da je podrška projektima koji se realizuju od izuzetnog značaja ne samo za kulturni razvoj već i za jačanje turističke ponude grada.
Na sastanku je takođe razgovarano I o zaštiti valorizacije bogate kulturne baštine. Ministar Bogdanović I predsjednik Nrekić su zajedno obišli Stari grad, citadelu, za čiju sanaciju I restauraciju je Ministarstvo kulture obezbjedilo značajna sredstva i na kojima se sproveli radovi. Takođe je bilo riječi i o arheloskim iskopinama za Svač, kao i o drugim kulturnim aktivnostima koje se sprovode na teritoriji Opštine Ulcinj.