29. Dhjetor 2018.
AUDIO: Mbledhja e tretë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit - 27.12.2018

1. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:00:00 - 00:04:11

2. Agron Mehmeti 00:04:16 - 00:04:55

3. Omer Bajraktari 00:05:10 - 00:06:30

4. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 00:06:43 - 00:10:19

5. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:10:21 - 00:14:20

6. Sead Osmanović 00:14:30 - 00:18:12

7. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:18:13 - 00:21:08

8. Agron Ibrahimi 00:21:11 - 00:23:49

9. Haxhi Sulejmani 00:23:54 - 00:26:03

10. Borislav Bašović 00:26:17 - 00:30:38

11. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:30:39 - 00:31:34

12. Borislav Bašović 00:31:36 - 00:32:15

13. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 00:32:16 - 00:33:06

14. Sead Osmanović 00:33:08 - 00:37:36

15. Bojan Đakonović 00:37:57 - 00:39:37

16. Haxhi Sulejmani 00:39:47 - 00:43:44

17. Florim Pali 00:44:05 - 00:50:37

18. Agron Mehmeti 00:50:45 - 00:55:57

19. Naser Resulbegović 00:56:11 - 01:03:34

20. Sead Osmanović 01:04:14 - 01:08:50

21. Florim Pali 01:09:03 - 01:14:10

22. Agron Mehmeti 01:14:20 - 01:15:13

23. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 01:15:23 - 01:22:20

24. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:22:21 - 01:24:01

25. Mustafa Gorana 01:24:02 - 01:26:30

26. Pred. dva Odbora: Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani 01:26:48 - 01:29:12

27. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 01:29:13 - 01:30:56

28. Sead Osmanović 01:30:20 - 01:38:20

29. Pred. dva Odbora: Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani 01:38:40 - 01:43:57

30. Bećir Seloviq 01:44:24 - 01:49:01

31. Arijan Murati 01:49:18 - 01:49:57

32. Džavid Hodžić 01:50:14 - 01:57:07

33. Sead Osmanović 01:57:23 - 02:03:42

34. Agron Mehmeti 02:03:55 - 02:10:19

35. Florim Pali 02:10:27 - 02:20:30

36. Replika: Nazif Cungu - Haxhi Sulejmani 02:20:42 - 02:48:25

37. Florim Pali 02:48:32 - 02:49:00

38. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 02:49:29 - 03:04:58

39. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:04:59 - 03:06:46

40. Sead Osmanović 03:06:47 - 03:08:12

41. Pred. dva Odbora: Bojan Đakonović, Haxhi Sulejmani 03:09:02 - 03:10:29

42. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:10:30 - 03:11:37

43. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:11:38 - 03:12:29

44. Mehmed Mila 03:12:30 - 03:17:12

45. Predsjednici Odbora: Bojan Đakonović, Džavid Hodžić Haxhi Sulejmani 03:17:29 - 03:20:33

46. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:20:34 - 03:22:11

47. Pranvera Sulić 03:22:12 - 03:23:53

48. Bojan Đakonović 03:24:08 - 03:24:54

49. Mejlinda Kurti 03:25:11 - 03:25:57

50. Haxhi Sulejmani 03:26:05 - 03:26:31

51. Agron Mehmeti 03:26:49 - 03:27:33

53. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:27:34 - 03:28:37

54. Pranvera Sulić 03:28:38 - 03:30:16

55. Majlinda Kurti 03:30:31 - 03:31:22

56. Bojan Đakonović 03:31:32 - 03:31:54

57. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:31:55 - 03:05:23

58. Mustafa Gorana 03:33:17 - 03:35:15

59. Bojan Đakonović 03:35:24 - 03:35:55

60. Haxhi Sulejmani 03:36:05 - 03:36:19

61. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:36:20 - 03:37:36

62. Ahmed Aloshi 03:37:37 - 03:39:10

63. Bojan Đakonović 03:39:23 - 03:39:41

64. Haxhi Sulejmani 03:39:50 - 03:40:56

65. Džavid Hodžić 03:41:04 - 03:41:58

66. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:41:59 - 03:43:27

67. Ahmed Aloshi 03:43:28 - 03:44:55

68. Predsjednici Odbora: Bojan Đakonović, Džavid Hodžić Haxhi Sulejmani 03:45:11 - 03:47:04

69. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:47:05 - 03:48:27

70. Mehmed Mila 03:48:28 - 03:56:42

71. Predsjednici Odbora: Bojan Đakonović, Džavid Hodžić 03:56:57 - 03:58:00

72. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 03:58:01 - 03:58:29

73. Predsjednik Opštine: Loro Nrekić 03:59:30 - 04:07:13

74. Predsjednik Skupštine: Ilir Čapuni 04:07:13 - 04:07:23