06. Mart 2017.

SEKRETARIJAT ZA UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI DAJE NA JAVNU RASPRAVU

Nacrt Lokalnog plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti 2017- 2019

Poziv građanima, Nevladnim organizacijama, obrazovnih institucija, pravnim licima, Državnim organima, drugim zainteresovanim organizacijama i pojedincima da se  uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju nacrta Lokalnog plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti 2017- 2019.

Uvid  u Nacrt Lokalnog plana za smanjenje potražnje za drogama i prevenciju bolesti zavisnosti 2017-2019 u prostorijama Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti Opštine Ulcinj svakog radnog dana u vremenu od 12,00 do 13,00 časova.

Komentari, primjedbe, predlozi i sugestije, mogu se dostaviti preko Gradjanskog biroa Opštine Ulcinj.

Javna rasprava će trajati od 09.03 do 23.03.2017.godine, dok sastanak za razmatranje  javne rasprave će se održati 19. maj 2017, u Maloj sali Opštine Ulcinj, sa početkom u 11,00 časova, sa građanima, nevladnim organizacijama, obrazovnim institucijama, pravnim licima, Državnim organima i drugim zainteresovanim na kome će se sumirati rezultati javne rasprave.

V.D.Sekretar-a,

Đina Dabović