01. Novembar 2017.

Lokalni javni emiter Radio Televizija Ulcinj d.o.o., u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU PROGRAMSKIH OBAVEZA RADIO ULCINJA ZA 2018, 2019. I 2020. GODINU

Dokument kojim se precizno reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranje javnih emitera, sačinjen je u skladu s izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima (SL.list CG br. 55/16) koje su stupile na snagu 1. septembra 2017. godine

Članom 76 pomenutog Zakona propisano je da se budžetom Crne Gore, odnosno budžetom jedinice lokalne samouprave, obezbjeđuje dio finansijskih sredstava za ostvarivanje Ustavom Crne Gore i zakonom zajamčenih prava građana na informisanje.

Pozivaju se građani, organi lokalne samouprave, mediji, privredna i vanprivredna društva, nevladine organizacije i druga zainteresovana lica, institucije i ustanove da se uključe u javnu raspravu i pritom daju svoja viđenja, sugestije i primjedbe na Predlog programskih obaveza Radio Ulcinja za naredne tri godine.

Javna rasprava traje 45 dana od dana objavljivanja, a centralna javna rasprava održaće se u prostorijama RTUL, u srijedu 7. decembra u 10 sati.

Predlog programskih obaveza Radio Ulcinja za 2018, 2019 i 2020 godinu

Veličina: 0.44MB | Adobe PDF