26. Mart 2018.

Obavještava se javnost da je Opština Ulcinj, Sekretarijat za budžet i finansije, stavio na javnu raspravu:

Izmjene i dopune Odluke  o porezu na nepokretnosti Opštine Ulcinj

Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 26.03.2018.god. do 09.04.2018.god.

Završna rasprava će se održati u Ulcinju, Velika Sala Skupštine Opštine, dana 09.04.2018. u 19:00h.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije mogu se predati u prostorijama Sekretarijata za budžet i finansije, kancelarija br.109, ili putem telefona 030/401-613 svakog radnog dana od 11-14:00h.

OPŠTINA ULCINJ                                                                             

Sekretarijat za budžet i finansije

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezu na nepokretnosti Opstine Ulcinj za 2018. godinu

Datum: 26. Mart 2018. | Veličina: 0.86MB | Adobe PDF