09. Maj 2018.

Odlukom o utvrdjivanju Nacrt plana Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet “Liman 2” u Ulcinju, donijeta od strane Predsjednika Opštine, br. 01-147/18 od 09.05.2018.god. odlučeno je da se Nacrt plan stavi na javnu raspravu.

Javna rasprava Nacrt plana trajaće 21 dana, počev od 14.05.2018.god. do 03.06.2018.godine.

Prezentacija Nacrt plana radi javnog uvida zainteresovanih biće u maloj sali zgrade Opštine Ulcinj, na I spratu.

Uvid u izloženi Nacrt plan vršiće se svaki radni dan u vremenu od 11,00h do 13.00h, gde će biti prisutni predstavnici Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj radi davanja stručnih mišljenja zainteresovanim učesnicima javne rasprave.

Glavna javna rasprava na kojoj će obradjivač plana dati stručna objašnjenja i odgovore na moguća pitanja, održaće se 25.05.2018. god. sa početkom u 11,00h u velikoj sali zgrade Opštine.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predložena planska rješenja mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 03.06.2018.god., Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj.

Predsjednik Opštine Ulcinj

Nazif Cungu       

Odluka o utvrdjivanju Nacrta plana Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet "Liman 2" u Ulcinju

Datum: 09. Maj 2018. | Veličina: 0.1MB | Adobe PDF