Aktualitete

11. Dhjetor 2018.

Thirje OJQ lokale për dërgimin e propozimeve për sjelljen e Programit të punës së Kuvendit për vitin 2019.

   Lënda: Kërkesë për dorëzimin e propozimeve tuaja me qëllim të hartimit të Draft Programit të punës së Kuvendit për vitin 2019. Në bazë të nenit 159 të Rregullores së Kuvendit të Komunës, Kuvendi e ka detyrim që të nxjerrë Programin e punës për vitin 2019  dhe atë ta botojë në “Fletoren zyrtare të Malit të Zi - dispozitat e komunës”.     Në lidhje me këtë, Ju lutemi që në ...

21. Dhjetor 2017.
Komunës së Ulqinit i dakordohet çmimi "Best Practice Programme in local government 2017"

Komunës së Ulqinit i dakordohet çmimi "Best Practice Programme in local government 2017"

Në Podgoricë në organizim të Misionit të OSBE-së dhe Bashkësive të komunave të Malit të Zi, u bë dorëzimi i çmimeve ...

18. Dhjetor 2017.
Në Ulqin qëndroi për vizitë pune Ministri i bujqësise dhe zhvillimit rural Millutin Simoviq

Në Ulqin qëndroi për vizitë pune Ministri i bujqësise dhe zhvillimit rural Millutin Simoviq

Nënkryetari  i Qeverisë dhe  Ministër i bujqësisë  dhe zhvillimit  rural  Millutin Simoviq me bashkëpunëtor qëndroi për ...

14. Dhjetor 2017.
Cdo gjë gati për  shpalljen e tenderit  për fillimin e punimeve në katër lagje të qytetit për të zgjidhur  ceshtjen e ujrave të zeza

Cdo gjë gati për shpalljen e tenderit për fillimin e punimeve në katër lagje të qytetit për të zgjidhur ceshtjen e ujrave të zeza

Sot ,në prani të zyrtarëve  komunal pas  një kohe të gjatë pritjeje u nënshkrua  vendimi  i lejes së ndërtimit për  ...

13. Dhjetor 2017.

Faturat nga portali UL-INFO

Për hirë të opinionit jemi të obliguar që ti shpallim faturat të cilat Mustafa Canka i ka dërguar me shkresën e 2.11.2017. Nga ato shihet që asnjëra ...

12. Dhjetor 2017.
Parandalohet tentativa për marrjen e paligjshme të mjeteve të Komunës së Ulqinit

Parandalohet tentativa për marrjen e paligjshme të mjeteve të Komunës së Ulqinit

Gjykata ekonomike në Podgoricë me vendimin IP nr. 1445/17 ndaloi tentativën për marrjen e paligjshme të mjeteve në dëm të Komunës së Ulqinit nga ana ...

12. Dhjetor 2017.

Komuna e Ulqinit organizon trajnim falas për afaristë për shfrytëzimin të fondeve evropiane

Trajnimi organizohet me datat 15 dhe 16 dhjetor në hotelin Dolcino në Ulqin. Trajner do të jetë eksperti nga Brukseli Boshko Nektarijeviq. Komisioni Evropian ka vënë ...

08. Dhjetor 2017.
U mbajt Kuvendi i Organizatës Turistike të Komunës Ulqinit

U mbajt Kuvendi i Organizatës Turistike të Komunës Ulqinit

U mbajt Kuvendi i Organizatës Turistike të Komunës Ulqinit. Në kuvend u diskutua mbi raportet e punës dhe planet për vitin e ardhshëm, si dhe për ...

04. Dhjetor 2017.
Kryetari i Komunës së Ulqinit Nazif Cungu me bashkëpunëtorë mbajti sot një takim pune me Shoqatën e Peshkatarëve të Ulqinit

Kryetari i Komunës së Ulqinit Nazif Cungu me bashkëpunëtorë mbajti sot një takim pune me Shoqatën e Peshkatarëve të Ulqinit

Në takimin është biseduar për iniciativën e Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e Malit të Zi e cila ka shpreh gatishmëri për ...

30. Nëntor 2017.
Zyrtarët komunal takohen me përfaqësuesit e NP "Të Mirat Detare"

Zyrtarët komunal takohen me përfaqësuesit e NP "Të Mirat Detare"

Kryetari i Komunës së Ulqinit Nazif Cungu dhe bashkepunëtorët e tij patën një takim pune me përfaqësuesit e NP,,Të mirat detare,, të ...