Shërbimi për qytetarë

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Shërbimi i mbrojtjes

Madhësia: 0.08MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Shërbimi për punë të përbashkëta

Madhësia: 1.14MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Shërbimi i kryeadministratorit

Madhësia: 0.07MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Sekretariati për mbrojtje të pasurisë

Madhësia: 0.66MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Sekretariati për veprimtari banesore

Madhësia: 0.23MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Kabineti i Kryetarit

Madhësia: 0.8MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Policia komunale

Madhësia: 1.53MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Sekretariati për ekonomi

Madhësia: 0.86MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Shërbimi i kuvendit

Madhësia: 1.13MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

Madhësia: 0.8MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Sekretariati për planifikim të hapësirës dhe zhvillim të qëndrueshëm

Madhësia: 0.78MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Sekretariati për buxhet dhe financa

Madhësia: 0.61MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Qendra për sistem të informacionit

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF

Udhëzuesi për qasje të lirë në informacion - Shërbimi i menaxherit

Madhësia: 0.17MB | Adobe PDF