Kokteji i fundvitit: 30.12.2014

Festivali i fëmijëve: 31.01.2015

Dita e Komunës së Ulqinit: 04.04.2015

Pro Beach soccer: 25.04.2015

Zgjimi i Një majit: 01.05.2015

Të gjithë për turizëm: 02 - 04.05.2015

Pranvera në Anë të Malit: 23 - 25 05.2015

Kite surf competition: 13 - 16.06.2015

Southern soul festival: 26 - 30.06.2015

Old timer fest: 26.07.2015

Panairi i librit: 27.07 - 03.08.2015

Manifestimi për Servantesin: gusht 2015

Skena verore: 01 - 20.08.2015

Dita e diasporës: gusht 2015

Peshkimi natyror: gusht 2015

Motorijada: 06 - 08.09.2015

II D Olcinium internacional festival: tetor 2015

php/get-events.php must be running.
loading...