• NP Qendra për kulturë Ulqin

             Drejtor: Astrit Salaj

             Kontakti:+382 30 411 806

             Fax: +382 30 412 904