26. Mars 2018.

Shqyrtim publik: Ndryshimet dhe plotesimet e vendimit te tatimit ne patundeshmeri te Komunës së Ulqinit

Lajmrohen qytetaret që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Ndryshimet dhe plotesimet e vendimit te tatimit ne patundeshmeri  te Komunës së Ulqinit,

Shqyrtimi publik zgjate nga data 26.03.2018. deri me 09.04.2018.

Shqyrtimi permbylles do te mbahet ne Ulqin, Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 09.04.2018 në ora 19:00.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sug

Më shumë