29. Qershor 2018.

Diskutim Publik: Sipas draftit të planit faza e parë të Studim lokacionit lokal „Shtoji i epërm" në parcel katastrale nr.402/18 KK Shtoji i epërm në Ulqin

Me Vendimin mbi caktimin e Draftit të planit faza e parë të Studim lokacionit lokal „Shtoji i epërm“ në parcel katastrrale nr.402/18 KK Shtoji i epërm në Ulqin i nxjerrë nga ana e Kryetarit të Komunës, nr. 01-800/18 i datës 27.06.2018 është vendosur që Projekti i Planit të qitet në diskutim publik.

Diskutimi publik do të zgjasë 21 ditë, duke filluar nga data 27.06.2018 deri, me

Më shumë