Nazif Cungu

Nazif Cungu

Predsjednik Opštine Ulcinj:Nazif Cungu

Rođen u Ulcinju 13. Maja 1958. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Studije je zavrsio na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku gdje je i diplomirao 1980. godine.
U Skupštini opštini Ulcinj je radio od 1983. do 1987. godine i obavljao funkciju Načelnika za privredu, budžet i finansije.
U HTP „Ulcinjska Rivijera“ Ulcinj radio je u periodu od 1897. do 1991. godine i obavljao funkciju Komercijalnog Direktora.
Od 1991. do 1993. godine je živio i radio u Švajcarskoj u Hotelu „Alpenblick“ i „Krone“.
Po povratku iz Švajcarske od 1993. do 1997. godine bio je Rukovodilac marketinga u kompaniji „Primus“ u Ulcinju.
1997.godine osnovao je sopstvenu kompaniju „Cungu & Co“ koja zapošljava preko 100 radnika sa sjedištemu Ulcinju i ima lanac prodavnica u Crnoj Gori.
Od 2011. do 2014. godine bio je Predsjednik Opštine Ulcinj.

JAVNO ANGAŽOVANJE
Jedan je od osnivača humanitarne organizacije „Drita“, KUD „Zana“ Ulcinj, Stonoteniskog kluba „Ulcinj“, „Društvo maslinara Ulcinj“ kao i „Montenegro Biznis Alijanse-MBA“ u Podgorici.
Takodje je jedan od osnivača organizacije „Ulcinj Biznis Asociacija-UBA“, na čijem je čelu bio do jula 2008. godine.
Nazif Cungu je jedan od osnivača teniskog kluba“Bellevue“ na čijem je čelu od 2009. godine. Takođe je jedan od osnivača nevladine organizacije „Pro-agro“.
Nazif Cungu je predsjednik Nove demokratske snage Forca od 2005. godine.

Ulcinj, 18.03.2016. godine