Saopštenje za primaoce: Rješenje o prinudnoj naplati - 19.04.2019

Datum: 25. April 2019. | Veličina: 0.83MB | Adobe PDF

Ugovor: Izgradnja kanalizacionog kolektora u zoni Pinješ II kod Vujoševića

Datum: 25. April 2019. | Veličina: 0.67MB | Adobe PDF

Odluka o pristupanju izradi nacrta Lokalnog plana za postizanje rodne ravnopravnosti 2019-2023 u Opštini Ulcinj

Datum: 22. April 2019. | Veličina: 0.71MB | Adobe PDF

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO ,, Za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači i ribolov '' Ulcinj

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Rješenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća,,Za uzgoj i zaštitu divljači''Ulcinj

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO ,, Vodovod i kanalizacija ''Ulcinj

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Rješenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća ,,Vodovod i kanalizacija '' Ulcinj

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Rješenje o imenovanju članova Odbora direktora DOO ,, Komunalne djelatnosti ''Ulcinj

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF

Rješenje o razrešenju članova Upravnog odbora Javnog preduzeća,, Komunalne djelatnosti ,, Ulcinj

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.07MB | Adobe PDF

Rješenje o imenovanju Savjeta lokalnoj javnog emitera ,, Radio Televizija –Ulcinj''

Datum: 19. April 2019. | Veličina: 0.06MB | Adobe PDF