Skupština Opštine

Odbor za izbor i imenovanja

 1. Xhaudet Cakuli
 2. Nazif Cungu
 3. Beqir Selloviq
 4. Arjana Kurmemović
 5. Loro Nrekić
 6. Mehmet Zenka
 7. Skender Elazagić

Odbor za Statut i propise 

 1. Genci Nimanbegu
 2. Sabri Salaj
 3. Arijan Murati
 4. Haxhi Sulejmani
 5. Beqir Selloviq
 6. Borislav Bašović
 7. Arjan Ljamović
 8. Hadixha Gjoni
 9. Ardian Kasneci

Odbor za planiranje i uredjenje prostora komunalno - stambenu djelatnost

 1. Rifat Gjinović
 2. Kadri Sinani
 3. Xhaudet Cakuli
 4. Nazif Cungu
 5. Mr. Dritan Abazović
 6. Loro Nrekić
 7. Sulejman Tivari
 8. Mehmet Zenka
 9. Skender Elezagić

Odbor za finansije privredu i razvoj 

 1. Redžep Taganović
 2. Nazif Cungu
 3. Gani Demiri
 4. Florim Pali
 5. Haxhi Sulejmani
 6. Mr. Dritan Abazović
 7. Arjan Ljamović
 8. Hadixha Gjoni 
 9. Skender Elezagić

Odbor za društvenu djelatnost, predstavke i pritužbe 

 1. Hajredin Kovaçi
 2. Ilir Peri
 3. Kadri Sinani
 4. Gani Demiri
 5. Xhaudet Cakuli
 6. Alim Jahja
 7. Dritan Alaj
 8. Andrija Ćetković
 9. Prim.Dr. Milan Rolović

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju i saradnju sa dijasporom 

 1. Kadri Sinani
 2. Hajredin Kovaçi
 3. Sabri Salaj  
 4. Nazif Cungu
 5. Mr. Dritan Abazović
 6. Redžep Taganović
 7. Dritan Alaj
 8. Andrija Ćetković
 9. Ardian Kasneci

Odbor za rodnu ravnopravnost 

 1. Florim Pali
 2. Ilir Peri
 3. Đok Đonović
 4. Genci Nimanbegu
 5. Deniza Hodžić
 6. Hadixha Gjoni
 7. Andrija Ćetković

Savjet za davanje predloga za nazive ulica, trgova i instiucija 

 1. Dr.Nail Draga
 2. Xhaudet Cakuli
 3. Fadil Salaj
 4. Mehmet Bardhi
 5. Sabri Halili
 6. Luigj Shkrela
 7. Bećir Zati  
 8. Šućurija Resulbegović
 9. Pirm.Dr.Milan Rolović
 10. NVO (prazna stolica) Bari Brisku

Savjeta za zaštitu životne sredine

 1. Abedin Avdiu
 2. Dr.Hasan Zeneli
 3. Kenan Derviši
 4. Mehmet Milla
 5. Mr. Anton Kastrati
 6. Luljeta Sefa
 7.  NVO- član - Fejzi Hoxha

Savjet za određivanje odbornika koji prisustvuje sklapanju braka

 1. Arjan Murati
 2. Gani Demiri
 3. Sabri Salaj
 4. Kadri Sinani
 5. Hajredin Kovaçi
 6. Mr.Anton Kastrati
 7. Redžep Taganović
 8. Hadixha Gjoni
 9. Prim.Dr. Milan Rolović