Skupština Opštine

25. Decembar 2014.

Treća sjednica Drugog redovnog zasjedanja SO Ulcinj

Na osnovu čl. 54. Zakona o lokalnoj samoupravi ( “Sl. list RCG” br.42/03 I “Sl. list CG” br. 88/09 I 3/10), čl. 69 Statuta opštine Ulcinj (“Sl. list CG” br. 5/07 - Opštinski propisi) i čl. 77 i 79 Poslovnika Skupštine Opštine Ulcinj (“Sl.list ...

Opširnije
23. Decembar 2016.

Saziv za drugu sjednicu drugog redovnog zasjedanja Skupštine Opštine Ulcinj

Na osnovu čl. 54.  Zakona o lokalnoj samoupravi  ( “Sl. list  RCG” br.42/03 i “Sl. list CG” br. 88/09 i 3/10),  čl. 69 Statuta opštine Ulcinj (“Sl. list CG” br. 5/07  - Opštinski propisi) i   čl. 77 , 79 i  Poslovnika ...

Opširnije