10. Oktobar 2018.

Javna rasprava: Nacrt plana detaljnog urbanističkog plana za lokalitet "Djerane 1" u Ulcinju

Odlukom o utvrdjivanju Nacrt plana Detaljnog urbanističkog plana „Đerane 1“ u Ulcinju, donijeta od strane Predsjednika Opštine, br. 01-1376/18 od 08.10.2018.god. odlučeno je da se Nacrt plan stavi na javnu raspravu.

Javna rasprava Nacrt plana trajaće 15 dana, počev od 08.10.2018.god. do 22.10.2018.godine.

Prezentacija Nacrt plana radi javnog uvida zainteresovanih biće u maloj sali zgrade Opštine Ulcinj, na I spratu.

Uvid u izloženi Nacrt plan vrš

Opširnije