26. Mart 2018.

Javna rasprava: Izmjene i dopune Odluke o porezu na nepokretnosti Opštine Ulcinj

Obavještava se javnost da je Opština Ulcinj, Sekretarijat za budžet i finansije, stavio na javnu raspravu:

Izmjene i dopune Odluke  o porezu na nepokretnosti Opštine Ulcinj

Javna rasprava će se sprovesti u periodu od 26.03.2018.god. do 09.04.2018.god.

Završna rasprava će se održati u Ulcinju, Velika Sala Skupštine Opštine, dana 09.04.2018. u 19:00h.

Sve primjedbe, prijedloge i sugestije mogu se predati u prostorijama Sekretarijata za budžet i f

Opširnije