17. April 2019.

Javna rasprava: Nacrt Dopune Programa uređenja prostora Opštine Ulcinj za 2019.godinu

Predsjednik Opštine Ulcinj,  donijeo je Zaključak broj 01- 656/19 od 16.04.2019. godine, o utvrđivanju Nacrta Dopune Programa uređenja prostora Opštine Ulcinj za 2019.godinu i Nacrt odluke stavio na javnu raspravu, te obavezao Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,  da shodno članu 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 02/18), sprovede javnu raspravu.

Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta objavljuje<

Opširnije