01. Jun 2018.

Javna rasprava: Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

Predsjednik Opštine Ulcinj,  donijeo je Zaključak broj 01- 213/18 od 01.06.2018. godine, o utvrđivanju Nacrta Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i Nacrt odluke stavio na javnu raspravu, te obavezao Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta,  da shodno članu 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 02/18) sprovede javnu raspravu, Sekretarijat za komunalne  djelatnosti i zaštitu ambijenta objavljuje 

Opširnije