01. Novembar 2017.

Javna rasprava o predlogu programskih obaveza Radio Ulcinja za 2018. 2019. i 2020. godinu

Lokalni javni emiter Radio Televizija Ulcinj d.o.o., u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće

JAVNU RASPRAVU O PREDLOGU PROGRAMSKIH OBAVEZA RADIO ULCINJA ZA 2018, 2019. I 2020. GODINU

Dokument kojim se precizno reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranje javnih emitera, sačinjen je u skladu s izmjenama i dopunama

Opširnije