27. Novembar 2018.

Obavještenje o javnoj nabavci: Izgradnja prilaznog puta za objekat "kolektivno stanovanje"

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI                      ...

Opširnije
21. Septembar 2018.

Obavještenje o javnoj nabavci: Direktan prenos sjednica Skupštine

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ...

Opširnije
14. Septembar 2018.

Obavještenje o javnoj nabavci: Asfaltiranje lokalnih puteva na teritoriji Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ ...

Opširnije
Obaveštenje o javnoj nabavci: Tamponiranje puta pored rijeke Bojane
Obavještenje o javnoj nabavci: Nabavka šest putničkih vozila za potrebe organa Opštine Ulcinj
02. Avgust 2018.

Obavještenje o javnoj nabavci: Nabavka šest putničkih vozila za potrebe organa Opštine Ulcinj

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15, 42/17) naručilac Opština Ulcinj, Đ.K.Skenderbeu, oglašava OBAVJEŠTENJE O JAVNOJ NABAVCI              Nabavka šest putničkih ...

Opširnije
Obaveštenje o javnoj nabavci: Izrada softverskog rješenja za potrebe sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta i sekretarijata za finansije i budžet