22. Shkurt 2017.

Në vazhdimësi të aktiviteteve për promovim të investimeve, Komuna e Ulqit fton të gjithë pronarët e tokave bujqësore, të cilën posedojnë jo më pak se 1 hektar (10.000 m²) tokë bujqësore dhe janë të interesuar për dhënije të tokës me qëra apo për ndonjë lloj tjetër të investimit të përbashkët, të lajmrohen te Kabineti i Kryetarit në numrat e telefonit 030412056, 069400473 ose në email kabinet@ul-gov.me

Afati për paraqitje është deri me 1 mars 2017