26. Nëntor 2018.

Lajmrohet publiku që Komuna e Ulqinit, Sekretariati për buxhet dhe financa, ka vënë në shqyrtim publik:

Vendimin e Buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2019,
Vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për buxhetin e Komunës së Ulqinit per vitin 2018,
Vendimin për taksat lokalo komunale.

Shqyrtimi publik zgjate nga data 12.11.2018 deri me 08.12.2018 si dhe do te organizohet me date si vijon:

SHTOJ, Shkolla Fillore „Marko Nuculovic“ me date 05.12.2018 në ora 12:00
KATERKOLLE, Salla e Kinemas me date 06.12.2018 në ora 12:00
ULQIN,Salla e madhe e Kuvendit Komunal me date 07.12.2018 në ora 12:00

Shqyrtimin publik do ta organizoj Sekretariati per buxhet dhe financa.

Të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sugjerimet mbi Vendimin mund të dorëzohen te Sekretariati per financa dhe buxhet në zyren nr.116 ose përmes nr. të telefonit 030/412-141 çdo dite prej orës 11:00-14:00.