Urbanistički projekat za lokalitet hotela „Galeb“

Lokalna Studija lokacije za eco-seosko turistički centar na lokalitetu Šas u Ulcinju

Urbanistički projekat “Pristan”

DUP „Ulcinjsko polje“

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ na katastarskoj parceli broj 6502/1 u Pinješu – Ulcinj

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Pristan”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Meraja 2”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Meraja 1”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Meterizi 3”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Meterizi 2”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Meterizi 1”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “Pinješ 2”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”Pinješ 1”

Izmjena i dopuna GUP-a za lokalitete: Pinješ 1, Pinješ 2, Meterizi 1, Meterizi 2, Meterizi 3, Meraja 1, Meraja 2 i Pristan u Ulcinju

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-Grad“- za lokalitet “Totoši”

Izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokalitet "Mediteran"

Plan postavljanja privremenih objekata za 2013. godinu

Prijedlog plana UPa za lokalitet Galeb Ulcinj

Lokalna studija lokacije Šas

Izmjena i dopuna prostornog plana opstine Ulcinj u zahvatu lokaliteta ,,Briska gora 1,, i ,,Briska gora 2,,

Lokalna studija lokacije za golf teren sa 18 rupa sa smeštajnim kapacitetima na Lokalitetu “Briska gora 2” u Ulcinju

Lokalna studija lokacije za turistički Kompleks visoke kategorije na lokalitetu „Briska gora“ u Ulcinju