Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-Grad“- za lokalitet “Totoši”

Izmjene i dopune urbanističkog projekta za lokalitet "Mediteran"

Plan postavljanja privremenih objekata za 2013. godinu

Prijedlog plana UPa za lokalitet Galeb Ulcinj

Lokalna studija lokacije Šas

Izmjena i dopuna prostornog plana opstine Ulcinj u zahvatu lokaliteta ,,Briska gora 1,, i ,,Briska gora 2,,

Lokalna studija lokacije za golf teren sa 18 rupa sa smeštajnim kapacitetima na Lokalitetu “Briska gora 2” u Ulcinju

Lokalna studija lokacije za turistički Kompleks visoke kategorije na lokalitetu „Briska gora“ u Ulcinju

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet “PINJEŠ 1”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”PINJEŠ 2”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”METERIZI 1”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”METERIZI 2”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”METERIZI 3”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”PRISTAN”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”MERAJA 1”

Izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ za lokalitet ”MERAJA 2”

DUP-a “Ulcinjko polje”

Izrada izmjena i dopuna DUP-a „Ulcinj-grad“ na katastarskoj parceli broj 6502/1 u Pinješu – Ulcinj

UP “Pristan”