Selim Resulbegovic

Rodjen u Ulcinju 27.11.1952 godine

Diplomirao na arhitektonso – urbanistickom fakultetu univerziteta u Sarajevu 1977 godine.
1978–1979 je radio u Skupstini opstine ulcinj radio u svojstvu sefa urbanizma
1979-1988 u radnoj organizaciji za obnovu i izgrdnju Opstine Ulcinj gdje je obavljao funkciju tehnickog direktora i direktora.
1988-1992, radio u sopstvenom prjektantskom birou Vas dom”, Ulcinj
1992-1999, radio u arhitektonskom Studiu “GIusepe Cirilo”, Napoli – Italia
Od 1999, u sopstvenom birou “Ital Design” gdje radi i sada.

 Politicki i strucni angazman

 Predsjednik OO SDP Ulcinj
Clan Glavnong odbora SDP Crne Gore
Angazovan u Upravnom odboru JPMD.
Clan savjeta nacionalnog muzeja Crne Gore
Clan upravnog odbora arhitekta Crne Gore.
Dobitnik nagrada za konkursima na internacionalnom i na nacionalnom nivou za Arhitektonsko urbanisticka rijesenja.
Vise realizovanih arhitektonskih objekata su publikovane od strane vise autora na naconalnom nivou I nivou prostora bivse Jugoslavije.
Isto tako vise ostvarenja iz oblasti arhitekture objavljena su u internaconalnim revijama iz oblasti arhtekture I intriejera kao I na najpoznajtim svjetskim sajtovima iz oblasti savremene arhitekture.